ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು !

ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು !

ಡ್ಯೂಪ್ ಯಾಕೆ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರು ನೀಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ತರವೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಡ್ಯೂಪ್ ಯಾಕೆ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರು ನೀಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ತರವೇನು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!