ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ! ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ! ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಒಂಬತ್ತು ಅವತಾರಗಳ ಪೂಜಾ ಹಬ್ಬವಾದ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅವುಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕ್ರಮಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ – ಸ್ನೇಹಿತರೇ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ತರಬೇಕು. ಇದು ಮನೆಯ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರಬಾರದು, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ನೋಡಿದರೇ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಮೆ ಮು’ರಿ ಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನ’ಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು. ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯು ದು’ರ್ಗತಿಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ನ’ಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ಸಹ ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಶುದ್ಧತೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಮು’ರಿ ದು ಹೋದ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಅಂತಹ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನ’ಕಾರಾತ್ಮಕ ಶ’ಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ.