ಮಹಾಭಾರತ ಕಥಾಮೃತ: ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಮಹಾಭಾರತ ಕಥಾಮೃತ: ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಬಡತನ ಯಾಕಿದೆ? ನೀವ್ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನೆಲೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತು ಕ್ರೋಡೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿರಬಹುದು. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಜನರು ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿರುತ್ತವೆ. […]

ಒಂದು ಲೋಟ ಮೆಂತ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಒಂದು ಲೋಟ ಮೆಂತ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!