ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ! ಆರ್ಸಿಬಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸಿದ ಎಬಿಡಿ ! ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ! ಆರ್ಸಿಬಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸಿದ ಎಬಿಡಿ ! ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!