ಕೈಲಾಸದ ಬಳಿ ಚೀನಾ ಸೇನೆ ಕಂಡು ಭಾರತ ಪರ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದು ಕಠಿಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಅಮೇರಿಕ ! ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್

ಕೈಲಾಸದ ಬಳಿ ಚೀನಾ ಸೇನೆ ಕಂಡು ಭಾರತ ಪರ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದು ಕಠಿಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಅಮೇರಿಕ ! ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್

ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ! ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ! ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!