ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ದೇಶದ ಯುದ್ಧೋನ್ಮಾದ ಕಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ತಲುಪಿತು ವಿಶೇಷ ಅಸ್ತ್ರ ! ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ದೇಶದ ಯುದ್ಧೋನ್ಮಾದ ಕಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ತಲುಪಿತು ವಿಶೇಷ ಅಸ್ತ್ರ ! ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ ಯೋಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಮೋದಿ ಟೀಮ್ ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ ಯೋಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಮೋದಿ ಟೀಮ್ ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಂಡವರು ಕೂಡ ಆಚರಿಸಿದ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್.

ಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಂಡವರು ಕೂಡ ಆಚರಿಸಿದ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್.

ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದರೇ, ಖಂಡಿತಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದರೇ, ಖಂಡಿತಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್: ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಮಲೈ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಮೇತ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್: ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಮಲೈ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಮೇತ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸ್ವದೇಶಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ನೌಕೆಯ ಕುರಿತು ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ !

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸ್ವದೇಶಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ನೌಕೆಯ ಕುರಿತು ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ !

ಅಲು’ಗಾಡುತ್ತಿದೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಭವಿಷ್ಯ ! ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಸುಶಾಂತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಅಲು’ಗಾಡುತ್ತಿದೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಭವಿಷ್ಯ ! ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಸುಶಾಂತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!