ಒಂದಾದ ರಾಷ್ತ್ರೀ- ಯತಾ ವಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಶಾಂತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ! ಅಮಿರ್, ಆಲಿಯಾ ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ! ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಒಂದಾದ ರಾಷ್ತ್ರೀ- ಯತಾ ವಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಶಾಂತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ! ಅಮಿರ್, ಆಲಿಯಾ ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ! ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತದಿಂದ ಪಾಕ್ ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನೀಡಲು ನಡೆದಿದೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ! ಇಮ್ರಾನ್ ಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ! ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತದಿಂದ ಪಾಕ್ ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನೀಡಲು ನಡೆದಿದೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ! ಇಮ್ರಾನ್ ಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ! ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!