ಯೋಗಿ ಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಬಿ.ಸ್.ವೈ ! ಶಾಂತಿ ದೂ’ತರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ! ಭೇಷ್ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

ಯೋಗಿ ಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಬಿ.ಸ್.ವೈ ! ಶಾಂತಿ ದೂ’ತರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ! ಭೇಷ್ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!