ಆರ್ಸಿಬಿ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ! ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ಗಳಿಗಿಂತ ತಂಡ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಆರ್ಸಿಬಿ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ! ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ಗಳಿಗಿಂತ ತಂಡ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ವರ್ಷಕ್ಕೆ 75 ಕೋಟಿ ದುಡಿಯುವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಫೋನ್ ಬಳಸಿದ್ದನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರು ! ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ??

ವರ್ಷಕ್ಕೆ 75 ಕೋಟಿ ದುಡಿಯುವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಫೋನ್ ಬಳಸಿದ್ದನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರು ! ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!