ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ! ರಾಮ ಮಂದಿರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜನರೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ! ರಾಮ ಮಂದಿರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜನರೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರು, ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಭಾರತೀಯರು

ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರು, ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಭಾರತೀಯರು

error: Content is protected !!