ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಒವೈಸಿಗೆ ಶಿಯಾ ವಕ್ಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶಬ್ಬಾಶ್ ಎಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಒವೈಸಿಗೆ ಶಿಯಾ ವಕ್ಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶಬ್ಬಾಶ್ ಎಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಇದ್ದಕ್ಕಿಂದಂತೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿದ ಕಾವು ! ಒಂದಾದ ಪಾಕ್ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ! ದೊಡ್ಡ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ !

ಇದ್ದಕ್ಕಿಂದಂತೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿದ ಕಾವು ! ಒಂದಾದ ಪಾಕ್ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ! ದೊಡ್ಡ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ !

ಕೊನೆಗೂ ಜನಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ ! ಆದರೆ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ! ಹೊಸ ಧಾಳ ಉರುಳಿಸಿ ವಿವೋ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಕೊನೆಗೂ ಜನಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ ! ಆದರೆ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ! ಹೊಸ ಧಾಳ ಉರುಳಿಸಿ ವಿವೋ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!