ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವನಪಾಠ ನೀಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ??

ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವನಪಾಠ ನೀಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಕೊನೆಗೂ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ! ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ! ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಕೊನೆಗೂ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ! ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ! ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಮೋದಿರವರು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲು ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಮೋದಿರವರು ರಾಮ ಬಂಟನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲು ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!