1ಕ್ಕೆ 3$, 3ಕ್ಕೆ 10$- ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಹಣ್ಣು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಚಾಯಿಸಿದ ಯುವಕನಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯವ ಕೊಟ್ಟ ಟಾಂಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಈಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಂಡರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಂಬ ಲೇಬಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ $ 3 (ಸರಿ ಸುಮಾರು 225 ರೂ) , ಮೂರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ $10 (750 ರೂ) ಎಂದು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದೇನಪ್ಪಾ ಒಂದು ಕೊಂಡರೆ $3 ಮೂರು ಕೊಂಡರೇ $10 ಹಾ? ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೇ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಬದಲಾಗಿ $1 ಹೆಚ್ಚು ಯಾಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದೆಯೇ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವಕನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ಹೌದು, ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ತಾನೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನು ಎಂದುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಂಡನು. $3 ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ, ಮತ್ತೊಂದು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದನು, ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ $3 ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಮೂರನೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದನು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಡುವಾಗ ನಗುತ್ತ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಬಳಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತೇ? ನೀವು 10 ಡಾಲರ್ಗೆ 3 ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಎಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ನಾನು $9 ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದರೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಚಾಯಿಸಿದನು.

ಯುವಕನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೊದಲು ನಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತದ ನಂತರ, ನನಗೆ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಗು ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಮೂರನ್ನು $9 ನೀಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದನು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ $1 ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮೂರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ದಡ್ಡ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದನು.

Post Author: Ravi Yadav