ಮನಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಪಾನಿಪುರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ! ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈತ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಮನಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಪಾನಿಪುರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ! ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈತ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಹನುಮಂತ vs ಶ್ರೀ ರಾಮ : ಮಹಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನು ಸೋತ ಏಕೈಕ ಯುದ್ಧ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಹನುಮಂತ vs ಶ್ರೀ ರಾಮ : ಮಹಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನು ಸೋತ ಏಕೈಕ ಯುದ್ಧ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!