ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲೂ ಚೀನಾಗೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು, ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಘರ್ಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ಭಾರತ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲೂ ಚೀನಾಗೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು, ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಘರ್ಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ಭಾರತ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈತನೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೌಲರ್ ಎಂದದ್ದು ಯಾರಿಗೆ?

ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ರಸೆಲ್ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈತನೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೌಲರ್ ಎಂದದ್ದು ಯಾರಿಗೆ?

ಚೀನಾಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ! ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಲಾವಾ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ! ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಚೀನಾಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ! ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಲಾವಾ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ! ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!