ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ನಂತರ ಈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗುವ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಎಂದ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ! ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ನಂತರ ಈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗುವ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಎಂದ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ! ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಕೋವಿಡ್-19 ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅವಾಜ್ ಹಾಕಿದ ಮಗನನ್ನು ಈ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ದೇಶದಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ನಡೆ.

ಕೋವಿಡ್-19 ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅವಾಜ್ ಹಾಕಿದ ಮಗನನ್ನು ಈ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ದೇಶದಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ನಡೆ.

error: Content is protected !!