ಚೀನಾಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ! ಕುತಂತ್ರಿ ನೀತಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಸ್ಪೇನ್, ಇಟಲಿ ಹಾಗೂ ಜರ್ಮನಿ ! ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಚೀನಾಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ! ಕುತಂತ್ರಿ ನೀತಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಸ್ಪೇನ್, ಇಟಲಿ ಹಾಗೂ ಜರ್ಮನಿ ! ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರನನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರೇಮ್ ಸ್ವಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ??

ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರನನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರೇಮ್ ಸ್ವಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!