ಮುಂದುವರೆದ ಭಾರತೀಯ ವನಿತೆಯರ ಅಧಿಪತ್ಯ ! ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಫುಲ್ ಶೈನ್ ! ಬೌಂಡರಿ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಶೆಫಾಲಿ ಮಿಂಚಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ರನ್ ಗೊತ್ತಾ?

ಮುಂದುವರೆದ ಭಾರತೀಯ ವನಿತೆಯರ ಅಧಿಪತ್ಯ ! ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಫುಲ್ ಶೈನ್ ! ಬೌಂಡರಿ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಶೆಫಾಲಿ ಮಿಂಚಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ರನ್ ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!