ಕನ್ನಡಿಗನ ಆಯ್ಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ! ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಕನ್ನಡಿಗನ ಆಯ್ಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ! ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಒಂದೆಡೆ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಲೇಡೀ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ! ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಒಂದೆಡೆ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಲೇಡೀ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ! ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!