ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಕುರಿತು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ! ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಕುರಿತು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ! ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ XI ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು ! ಏಷ್ಯಾ XI ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ XI ತಂಡಗಳ ಘೋಷಣೆ ! ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಆಟವಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ XI ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು ! ಏಷ್ಯಾ XI ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ XI ತಂಡಗಳ ಘೋಷಣೆ ! ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಆಟವಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!