ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಕನಿಜ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ! ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ??

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಕನಿಜ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ! ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ??

ಈ ಆಟಗಾರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕೊಹ್ಲಿ ರವರ ಅದೃಷ್ಟ: ಸ್ಟೀವ್ ವಾ ! ಯಾವ ಆಟಗಾರನಂತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ಆಟಗಾರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕೊಹ್ಲಿ ರವರ ಅದೃಷ್ಟ: ಸ್ಟೀವ್ ವಾ ! ಯಾವ ಆಟಗಾರನಂತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಲಿಂಗವು ಧರ್ಮಸ್ತಳದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಲು ಕಾರಣವೇನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಲಿಂಗವು ಧರ್ಮಸ್ತಳದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಲು ಕಾರಣವೇನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!