ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್: ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ! ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್: ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ! ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಈತನೇ ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ! ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಈತನೇ ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ! ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!