ರಣಜಿ ಕ್ವಾಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದೆಡೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ! ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಿರಾಸೆ ! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ರಣಜಿ ಕ್ವಾಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದೆಡೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ! ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಿರಾಸೆ ! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!