ತುಕ್ಡೇ ತುಕ್ಡೇ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಇದೀಗ ಜನಗಣಮನ ಎಂಬ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಗೆ ಬಿಹಾರದ ಜನತೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ??

ತುಕ್ಡೇ ತುಕ್ಡೇ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಇದೀಗ ಜನಗಣಮನ ಎಂಬ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಗೆ ಬಿಹಾರದ ಜನತೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಎನ್ಸಿಪಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸೆಡ್ಡುಹೊಡೆದ ಉದ್ದವ್ ! ಸೋನಿಯಾಗೆ ‘ಕೈ’ ಕೊಟ್ಟು, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಜೈ ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಎನ್ಸಿಪಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸೆಡ್ಡುಹೊಡೆದ ಉದ್ದವ್ ! ಸೋನಿಯಾಗೆ ‘ಕೈ’ ಕೊಟ್ಟು, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಜೈ ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!