ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯ !ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ರವರ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯ !ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ರವರ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!