ಮದರಸಾಗಳ ಕುರಿತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಸ್ಸಾಂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ! ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರ-ವಿರೋಧ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಭಾರಿ ಸದ್ದು !

ಮದರಸಾಗಳ ಕುರಿತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಸ್ಸಾಂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ! ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರ-ವಿರೋಧ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಭಾರಿ ಸದ್ದು !

ಠಾಕ್ರೆ ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ! ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾನೂನು ವಿರೋಧಿಸೋಣ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಶಿವಸೇನಾ ಸಂಸದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಠಾಕ್ರೆ ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ! ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾನೂನು ವಿರೋಧಿಸೋಣ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಶಿವಸೇನಾ ಸಂಸದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!