ರಾಹುಲ್ ಪರ ನಿಂತು ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ ಗಂಭೀರ್ ! ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ರಾಹುಲ್ ಪರ ನಿಂತು ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ ಗಂಭೀರ್ ! ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಹೊರಬಿತ್ತು ‘ಮಹಾ’ ಹಗರಣ ! ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಹೊರಬಿತ್ತು ‘ಮಹಾ’ ಹಗರಣ ! ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಮಗನ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿದ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ರಾಣಿ ! ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಮಗನ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿದ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ರಾಣಿ ! ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!