ಕೊಹ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಹುಲ್ ! ಭರ್ಜರಿ ಅಜೇಯ ಆಟ ! ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಅಧ್ಭುತ ! ನೀವೇ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ! ಭಾರತದ 360 ಆಟಗಾರ !!

ಕೊಹ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಹುಲ್ ! ಭರ್ಜರಿ ಅಜೇಯ ಆಟ ! ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಅಧ್ಭುತ ! ನೀವೇ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ! ಭಾರತದ 360 ಆಟಗಾರ !!

error: Content is protected !!