ದಶಕದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ! ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿ ನಾಯಕನಾದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ??

ದಶಕದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ! ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿ ನಾಯಕನಾದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ??

ಮೋದಿಯ 2020ರ ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳಿದರೆ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಖಚಿತ ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಮೋದಿಯ 2020ರ ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳಿದರೆ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಖಚಿತ ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!