ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಸುಮಲತಾ ಬೆಂಬಲಿಗರು ! ಸುಮಲತಾ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯಾಯವೇ??

ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಸುಮಲತಾ ಬೆಂಬಲಿಗರು ! ಸುಮಲತಾ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯಾಯವೇ??

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ ನಿಖಿಲ್ ಎಲ್ಲಿದಿಯಪ್ಪ ಟ್ರೋಲ್- ದೊಡ್ಡ ಗೌಡರನ್ನು ಎಳೆದು ತಂದ ಟ್ರೊಲ್ ಪೇಜ್ ಗಳು

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ ನಿಖಿಲ್ ಎಲ್ಲಿದಿಯಪ್ಪ ಟ್ರೋಲ್- ದೊಡ್ಡ ಗೌಡರನ್ನು ಎಳೆದು ತಂದ ಟ್ರೊಲ್ ಪೇಜ್ ಗಳು

error: Content is protected !!