ಅದು ಒಂದುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಪೂಜೆಯೇ ನಡೆಯದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿವದೇವಾಲಯ…!!

ನಂಬಲು ಆಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ಇದೊಂದು ಅದ್ಬುತ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕನಸಲ್ಲೂ ನೆನೆಯದಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಪವಿತ್ರ ಶಿವದೇವಾಲಯ ಇದು. ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಶ್ರದ್ದಾಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಳವಿದು. ಉತ್ತರಖಾಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಪಿತೋರ್ಗಡ್ ನಗರದಿಂದ ಧಾರಚುಲಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಧಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮಿಟರ್ ಚಲಿಸಿದರೆ ಬಲ್ತಿರ್ ಗ್ರಾಮ ಸಿಗುವುದು, ಅಲ್ಲಿದೆ ಈ ವಿಶೇಷ ದೇವಾಲಯ. ಅದೇ “ಏಕ್ ಹಾತ್ ದೇವಾಲಯ್”. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು “ಏಕ್ ಹಾತ್ ದೇವಾಲಯ್” ಎನ್ನುವರು. ಶಿವಲಿಂಗ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಅರ್ಚನೆ […]

​ಈ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಬದುಕಿ, `ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ’ ಅನ್ನೋದು ಅಪರಾಧವಾದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ..!!ಹೀಗೆ ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..??

ಈ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಬದುಕಿ, `ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ’ ಅನ್ನೋದು ಅಪರಾಧವಾದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ..!!ಹೀಗೆ ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..??

ಹುತಾತ್ಮನಾದ ನನ್ನ ಮಗನ ಚಿತೆಗೆ ಬೆಂಕಿಕೊಡುವ ಅವಕಾಶ ನನಗಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ, ಅದೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣ..!!

ಹುತಾತ್ಮನಾದ ನನ್ನ ಮಗನ ಚಿತೆಗೆ ಬೆಂಕಿಕೊಡುವ ಅವಕಾಶ ನನಗಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ, ಅದೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣ..!!

error: Content is protected !!