ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಯೋಧನ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ 10 ಪಾಕಿಸ್ಥಾನಿಯರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಕು: ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮರೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್

ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಯೋಧನ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ 10 ಪಾಕಿಸ್ಥಾನಿಯರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಕು: ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮರೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್

“ನೀವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸುತ್ತೀರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ!! DRDO ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಅಧ್ಬುತ ಉತ್ತರ…. ಓದಿ ಗರ್ವದಿಂದ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.

“ನೀವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸುತ್ತೀರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ!! DRDO ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಅಧ್ಬುತ ಉತ್ತರ…. ಓದಿ ಗರ್ವದಿಂದ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.

ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೇವು ಯಾಕೆಗೊತ್ತಾ?? ನಾವು ಹಿಂದುಗಳು….

 ಹೌದು ಬಂಧುಗಳೇ ನಮ್ಮಮೇಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ,ಹಿಂಸೆಯನ್ನುಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆವು ಯಾಕೇ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು….

​ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯ ನೀವು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ನಿರರ್ಥಕ…!!!!

ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಬೇಡವಾದ ಅನಾಥ ಮಗುವೊಂದು ನೂರಾರು ವೃದ್ಧರಿಗೆ  ಉರುಗೋಲಾಗಿ,ಮಗುವೇ ಇಲ್ಲದ ತಾಯಿಗೆ ಮಗುವಾಗಿ,ಅನಾಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೊಬ್ಬಳಿಗೆ  ಜೀವನವೇ ಆಗಿರುವ, ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಒಂದು ಬಡ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ???

error: Content is protected !!