ಕರುನಾಡ ವಾಣಿ
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ
Yearly Archives

2017

“ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬಡತನ ವಿದ್ದರೂ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬುಗಳಿಗಂತ ಅಷ್ಟು ಹಣ…

“ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬಡತನ ವಿದ್ದರೂ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬುಗಳಿಗಂತ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರ?" ಅಂತ ಅಮೆರಿಕಾದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು ಗೊತ್ತಾ..??