ಕಾಶಿ, ಮಥುರಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್! ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಕಾಶಿ, ಮಥುರಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್! ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವನಪಾಠ ನೀಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ??

ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವನಪಾಠ ನೀಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ರಾಮ ತುಳಸಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವವೇನು ಗೊತ್ತೇ?? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ರಾಮ ತುಳಸಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವವೇನು ಗೊತ್ತೇ?? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಹನುಮನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಶನಿ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ರಾಮಾಯಣದ ಈ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳೇ ಕಾರಣ

ಹನುಮನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಶನಿ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ರಾಮಾಯಣದ ಈ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳೇ ಕಾರಣ

ವಿಶೇಷ ನಾಗಪಂಚಮಿಯ ದಿನ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ! ನಡೆದದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ವಿಶೇಷ ನಾಗಪಂಚಮಿಯ ದಿನ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ! ನಡೆದದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರದಂದು ಶನಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಈ ಸುಲಭ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ

ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರದಂದು ಶನಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಈ ಸುಲಭ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ

ಭೀಷ್ಮ ನೀತಿ: ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಭೀಷ್ಮ ನೀತಿಯ ವಿವರಣೆ !

ಭೀಷ್ಮ ನೀತಿ: ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಭೀಷ್ಮ ನೀತಿಯ ವಿವರಣೆ !

ಸಾಲು ಸಾಲು ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮುಂಬೈ ಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕನ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸಾಲು ಸಾಲು ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮುಂಬೈ ಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕನ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿಸುವವನು ನಾನೇ ಎನ್ನುವ ಕೃಷ್ಣ, ಪಗಡೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿಸುವವನು ನಾನೇ ಎನ್ನುವ ಕೃಷ್ಣ, ಪಗಡೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಶಿವನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಕಾಶಿ ನಗರವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದನು ಗೊತ್ತಾ?

ಶಿವನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಕಾಶಿ ನಗರವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದನು ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!