ಒಂದೆಡೆ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ !ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮುಂಬೈ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನ ! ಯಾರು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಒಂದೆಡೆ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ !ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮುಂಬೈ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನ ! ಯಾರು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮರ್ಮಘಾತ ! ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಟ ಮುಗಿಸಿದ ಮೋದಿ ! ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ! ನಡೆದದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮರ್ಮಘಾತ ! ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಟ ಮುಗಿಸಿದ ಮೋದಿ ! ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ! ನಡೆದದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!