ಅಸ್ಸಾಂ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಟ್ರಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಹತ್ವದ ವಿದ್ಯಮಾನ ! ಅಸಲಿ ಆಟ ಈಗ ಶುರು !ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಅಸ್ಸಾಂ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಟ್ರಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಹತ್ವದ ವಿದ್ಯಮಾನ ! ಅಸಲಿ ಆಟ ಈಗ ಶುರು !ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಭಾರತ ತಂಡ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಇದ್ದರೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದಂತೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಭಾರತ ತಂಡ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಇದ್ದರೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದಂತೆ ಗೊತ್ತಾ??

ತುಕಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ! ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಭಜಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಫೈಯರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಟ್ರಿ ! ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ತುಕಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ! ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಭಜಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಫೈಯರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಟ್ರಿ ! ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳುತ್ತದೆ ಎಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಾರಿ ಮುಜುಗರ ! ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ರವರು ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳುತ್ತದೆ ಎಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಾರಿ ಮುಜುಗರ ! ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ರವರು ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!