CAA ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ! ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

CAA ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ! ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

CAA ವಿರೋಧಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ! ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

CAA ವಿರೋಧಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ! ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ! ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ !! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ! ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ !! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!