ಪಾಕ್ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟ ಏಟಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಮಲೇಶಿಯಾ ! ಭಾರತದ ಮುಂದೆ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಷ್ಟಾದರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆಣಕಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಪಾಕ್ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟ ಏಟಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಮಲೇಶಿಯಾ ! ಭಾರತದ ಮುಂದೆ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಷ್ಟಾದರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆಣಕಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಸಿದ್ದು ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದ ಸೋನಿಯಾ ! ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳ ಸಿದ್ದು ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಸೋನಿಯಾ ! ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಸಿದ್ದು ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದ ಸೋನಿಯಾ ! ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳ ಸಿದ್ದು ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಸೋನಿಯಾ ! ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸದ,ಕೆಲವು ಮಾತು ಬಾರದ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸದ,ಕೆಲವು ಮಾತು ಬಾರದ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕೊನೆಗೂ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಖಚಿತ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ! ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಿರುವ ನಾಯಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ??

ಕೊನೆಗೂ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಖಚಿತ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ! ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಿರುವ ನಾಯಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!