ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ರವರಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹೊಸ ತಲೆನೋವು ! ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಗಂಭೀರ್ ಹವಾ ! ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಎಂದ ಆಪ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ರವರಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹೊಸ ತಲೆನೋವು ! ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಗಂಭೀರ್ ಹವಾ ! ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಎಂದ ಆಪ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!