ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯನ ಆಟ ಶುರು, ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ! ನಡೆದ್ದದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯನ ಆಟ ಶುರು, ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ! ನಡೆದ್ದದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಬಿಜೆಪಿ ಫುಲ್ ಕುಶ್ ! ಸೋನಿಯಾ ಆಟ ಶುರು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಶಿವಸೇನಾ ! ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆ ಅನುಸರಿಸಿದರೇ ಶಿವಸೇನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಬಿಜೆಪಿ ಫುಲ್ ಕುಶ್ ! ಸೋನಿಯಾ ಆಟ ಶುರು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಶಿವಸೇನಾ ! ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆ ಅನುಸರಿಸಿದರೇ ಶಿವಸೇನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!