ಸದಾ ಭಾರತದ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಸದಾ ಭಾರತದ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ದೀಪಾವಳಿಗೆ 1.3 ಕೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿ, ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ದೀಪಾವಳಿಗೆ 1.3 ಕೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿ, ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!