ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮುಖಭಂಗ ! ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೇಸರಿಮಯ ವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮುಖಭಂಗ ! ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೇಸರಿಮಯ ವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ

error: Content is protected !!