ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊಸ ಹೆಸರು ! ಶಿವಸೇನೆ ತಲೆಬಾಗುವುದು ಖಚಿತ?

ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊಸ ಹೆಸರು ! ಶಿವಸೇನೆ ತಲೆಬಾಗುವುದು ಖಚಿತ?

error: Content is protected !!