ರಫೆಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಹಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ರಫೆಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಹಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಅಭಿಮಾನಿಯ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅನಿರುಧ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಅಭಿಮಾನಿಯ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅನಿರುಧ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಎನ್ಸಿಪಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಆಡಲಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆ ?? ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಎಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳು ಗೊತ್ತಾ??

ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಎನ್ಸಿಪಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಆಡಲಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆ ?? ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಎಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!