ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ! ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲು ಕಠಿಣ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ! ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿ !!

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ! ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲು ಕಠಿಣ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ! ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿ !!

error: Content is protected !!