ಡಿಕೆಶಿ ಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ: ಸುರೇಶ್ ಗು ಬಿಗ್ ಶಾಕ್: ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಮತ್ತೊಂದು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇ.ಡಿ ! ಇ.ಡಿ ಬಾಣ ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಡಿಕೆಶಿ ಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ: ಸುರೇಶ್ ಗು ಬಿಗ್ ಶಾಕ್: ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಮತ್ತೊಂದು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇ.ಡಿ ! ಇ.ಡಿ ಬಾಣ ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

error: Content is protected !!