ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯರವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಿದ್ದು- ಯಾಕೆ? ಹೇಳಿದ್ದೇನು ?? ತಿಳಿಯಲು ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ

ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯರವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಿದ್ದು- ಯಾಕೆ? ಹೇಳಿದ್ದೇನು ?? ತಿಳಿಯಲು ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ

ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ತೊಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದಿಗ್ವಿಜಯ್

ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ತೊಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದಿಗ್ವಿಜಯ್

error: Content is protected !!