ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗೆ ಒಂದೇ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ ಬಿ ಸ್ ವೈ : ಮಹಾ ಹಗರಣ ಹೊರಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲು ಸಿದ್ದವಾದ ಬಿಜೆಪಿ

ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗೆ ಒಂದೇ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ ಬಿ ಸ್ ವೈ : ಮಹಾ ಹಗರಣ ಹೊರಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲು ಸಿದ್ದವಾದ ಬಿಜೆಪಿ

ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಸ್ತು ಎಂದರೇ ಡಿಕೆಶಿ ರವರ ಕಥೆ ಏನಾಗಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಸ್ತು ಎಂದರೇ ಡಿಕೆಶಿ ರವರ ಕಥೆ ಏನಾಗಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!