ಸೂರ್ಯ ರವರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಯಿತೇ ಮೋದಿ-ಶಾ ಜೋಡಿ? ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದೆಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ??

ಸೂರ್ಯ ರವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಯಿತೇ ಮೋದಿ-ಶಾ ಜೋಡಿ? ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದೆಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ??

error: Content is protected !!