ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮುಖಭಂಗ, ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿ ಮಾನ ಹರಾಜು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮುಖಭಂಗ, ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿ ಮಾನ ಹರಾಜು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!